Choď na obsah Choď na menu
 


 

 Pravidlá výcvikového areálu  MKA TATRY POPRAD

1. Pes prichádza na územie výcvikového areálu vyvenčený v sprievode psovoda pripnutý na vôdzke. Prípadné exkrementy je psovod povinný po svojom psovi zozbierať a z výcvikového areálu pri odchode odniesť. Psovod nedovolí svojmu psovi značkovať si prekážky ani plochu vyhradenú na parkúr. Ak si psa neustráži a psík si označkuje , psovod je povinný okamžite miesto poliať vodou. 


2. Počas prípravy na tréning / vynášanie prekážok, stavanie parkúru, prehliadka trate, na konci skladanie prekážok / budú psy priviazané. Ani  počas tréningu sa netrénujúce psy nebudú pohybovať na voľno ale budú pripnuté na vôdzke.    


3. Agresívne psy musia mať náhubok a byť pod neustálou kontrolou psovoda. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. 


4. Cvičiť je možné len pod dohľadom trénera, alebo osoby ním poverenej. V prípade nerešpektovania jeho pokynov môže psovoda so psom z tréningu vylúčiť. 

 

5. Výcviku sa môžu zúčastniť len zdravé psy. Každý člen je povinný predložiť ku kontrole očkovací preukaz psa s platným očkovaním proti besnote, parvoviróze, psinke, leptospiróze a infekčnej hepatitíde. Povinnosťou každého psovoda je aj pravidelne odčervovať psa 4x do roka. 


6. Háravé fenky nahlási posvod pred vstupom na výcvikový areál trénerovi a je povinný si háravú fenu strážiť a zdržiavať sa s ňou na určenom mieste. 


7. Počas výcviku je psovod povinný udržiavať poriadok a starať sa aby sa mu nevysypali a nedrobili pamlsky. Po skončení je psovod povinný poupratovať po sebe a psovi napr. misky, hračky, uväzovací kolík, igelitové sáčky a iné. 


8. Psovod je povinný prísť cvičiť len s dobrou náladou a mať radosť aj z malých  pokrokov svojho psíka               

 

Poplatky MKA TATRY POPRAD

 

 

Vstupný poplatok                                       20,- Eur

 

Členský poplatok                                       50,-Eur

 /splatný do 31.1. príslušného roka, v opačnom prípade členstvo v klube zaniká /

 

Členský popl.  / člen bez psa/                      5,-Eur

 

Poplatok za neúčať na brigáde                   7,-Eur

/ splatný do najbližšieho tréningu/  

 

 

MaplesinFall.jpg