Choď na obsah Choď na menu
 


aska.gif

 logo_fci.gif

logo_skj2.gif

 

Miestny Klub Agility TATRY Poprad

   Vás srdečne pozýva na preteky agility

    TATRANSKÝ SKOKAN

Sponzor:

logo-barking.jpg

 vcela2.jpg

                 Liptovské pekárne a cukrárne

            VČELA-LIPPEK, k.s.tatrapeko-1-.jpg

 

 

Dátum konania:         21. apríla 2012         

Miesto konania:         Poprad -Veľká – areál základnej školy

                                  GPS 49°3'53.06"N 20°17'12.65"E

Rozhodca:                  Ladislav Ujházi

Povrch:                       umelá tráva

Garant:                      MVDr. Jana Kolarovová

Program:                   8.00 – 9.00  prezentácia

                                  9.00 – 9.15  meranie psov

                                              9.15   otvorenie

                                              9.30   1.skúška A1, A2, A3 

        2.skúška A1, A2, A3

                                                          open jumping

 ONLINE  

Vyhodnotenie:          Súčet skúšok, open jumping.

Štartovné:                 10 €. Druhý a ďalší pes € 8.

                                   Úhrada prevodom na účet 2370651651/0200 VUB a.s. Poprad

                                   IBAN: SK20 0200 0000 0023 7065 1651

                                   BIC:   SUBASKBX

                                   Prosím, zreteľne uveďte meno platiteľa kvôli identifikácii platby. VS:21042012

Uzávierka prihlášok: 13. 4. 2012

Podmienky účasti: Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s výkonnostným zošitom.
Veterinárne podmienky: Pri prezentácii predložiť zdravotný preukaz psa (očkovací preukaz, Pet Pas) so všetkými údajmi o zvierati a s platnými očkovaniami proti besnote, psinke a parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred pretekom.

Všeobecné podmienky: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI reglementu. Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu, rozhodcov, počtu pretekajúcich tímov.

Voľné pobiehanie psov nie je dovolené /najmä v blízkosti parkúru/. Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. Je potrebné udržiavať čistotu a zbierať exkrementy po psoch.
V prípade nutnosti zrušenia pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. V areáli konania pretekov je zakázané fajčiť a požívať alkohol.

Protest: možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške 20 € do oficiálneho ukončenia pretekov.       

Max. počet pretekárov: 50   

Informácie:
Soňa Matulová, Teplická 4797/31A, 058 01 Poprad

mail: sona.matulova@gmail.com

tel: +421 905 192 272    

Občerstvenie: v bufete Tatrapeka - čerstvé pečivo slané, sladké, chebíky rôznych druhov, záviny, vianočky, káva, čaj.